Mì quảng ngon

  • 03/06/2018 00:00
  • 241

Mì quảng là món ăn truyền thống của mọi gia đình miền trung. Mì quảng ngon sẽ ăn kèm với đâu phộng, rau sống và ớt xanh. Tại Sài Gòn, mì quảng được bán tập trung tại khu vực Bảy Hiền trên các tuyến Bàu Cát, Ca Văn Thỉnh, Võ Thành Trang... gần khu vực chợ Bà Hoa (chợ Phường 11) Tân Bình.

Mì Tôm anh Tốm Quảng Nôm

Đi mô đói bụng vô lồm một tô

Bình luận