ĐƯƠNG TÁN

31000000

Khi ép mia xong, nước mía được đem vào nấu tren các chảo bằng gang, khi đường sôi với mức độ nhất dịnh theo kinh nghiệm của người thợ,  ssẽ được rót vào các chén nhom dịnh hình sản đẻ cho ra các loại đường tán

Còn hàng

Khi ép mia xong, nước mía được đem vào nấu tren các chảo bằng gang, khi đường sôi với mức độ nhất dịnh theo kinh nghiệm của người thợ,  ssẽ được rót vào các chén nhom dịnh hình sản đẻ cho ra các loại đường tán

Bình luận