BÁNH THUẨN

9900

Bánh thuẩn là loại bánh làm từ bột mì và hột gà tươi. Bánh hấp trên một loại khuôn bằng gang. Bánh thuẩn dùng uốn trà thì ngon tuyệt vời 

Còn hàng

Bánh thuẩn là loại bánh làm từ bột mì và hột gá tươi. Bánh hấp trên một loại khuôn bằng gang. Bánh thuẩn dùng uốn trà thì ngon tuyệt vời Bánh thuẩn là loại bánh làm từ bột mì và hột gá tươi. Bánh hấp trên một loại khuôn bằng gang. Bánh thuẩn dùng uốn trà thì ngon tuyệt vời 

Bình luận