Bánh tráng

bánh tráng xứ Quảng 100% từ bột gao. Bánh được tráng theo phương thức thủ công truyền thống 

Còn hàng

Bánh tráng xứ Quảng

- Ngâm gạo qua 1 đêm

- Gạo đem xay với lượng nước vừa phải

- Sau khi tráng, bánh được làm chín bởi than/củi tráu/mùn cưa, bảo đảm vừa chín đều, vừa baeo vệ tính dẻo của bột gạo

- Bánh trang xong được phơi trên các vĩ tre truyền thống

Bình luận