KHOAI LANG TRÀ ĐÕA

6593000

Khoai lang Trà Đõa là loại khoai trồng trên đát cát: đã ngon, lại bùi

Quảng Nam có chợ Phú Bông

Có khoai Trã Đõa, có công Thu Bồn.

Còn hàng

Khoai lang Trà Đõa là loại khoai trồng trên đát cát: đã ngon, lại bùi

Quảng Nam có chợ Phú Bông

Có khoai Trã Đõa, có công Thu Bồn.

Bình luận