TỎI LÝ SƠN

3366000

Lý sơn là vùng đảo thuọc tỉnh Quảng Ngãi. Với thổ nhưỡng khí hậu biển, tỏi ở đây được trồng cho hương vi thơm nồng.

Còn hàng

Lý sơn là vùng đảo thuọc tỉnh Quảng Ngãi. Với thổ nhưỡng khí hậu biển, tỏi ở đây được trồng cho hương vi thơm nồng.

Bình luận